Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu


 Dębno, 07.07.2006  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

Przedmiot zamówienia:  

Druk czasopisma pt. „Merkuriusz Dębnowski” Samorządowy Biuletyn Informacyjny (miesięcznik). 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  

ul. Mickiewicza 32  

74-400 Dębno  

godziny urzędowania 7:00 - 15:00  

2) Określenie trybu zamówienia:  

przetarg nieograniczony  

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

a) osobiście w siedzibie zamawiającego - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w godz. 7:00 - 15:00;  

b) drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym  

c) drogą elektroniczną ze stron internetowych www.biblioteka.debno.com.pl, http://bip.biblioteka.debno.com.pl/  

d) cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nieodpłatnie  

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania czasopisma „Merkuriusz Dębnowski” w nakładzie 700 egzemplarzy miesięcznie wg poniższych parametrów:  

- format A-4  

- objętość 24 lub 28 str. + okładka  

- papier - środek - offsetowy 80g/m2 w tym fotografie do skanowania (druk czarno-biały)  

- papier - okładka - kredowy błyszczący 135 g/m2 w tym fotografie do skanowania (druk 

kolorowy)  

- oprawa zeszytowa (dwie zszywki)  

UWAGA: Czasopismo „Merkuriusz Dębnowski” posiada ISSN  

kod CPV - 78100000-8 usługi drukowania  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych  

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

6) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 

od dnia podpisania umowy do 31.08.2009 r.  

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

a) spełnianie wymogów art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokument wymagany - oświadczenie;  

b) spełnianie pozostałych wymogów SIWZ  

8) Informacja na temat wadium: 

zamawiający odstępuje od pobierania wadium  

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Cena - 100%  

10) miejsce i termin składania ofert:  

w siedzibie zamawiającego  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  

ul. Mickiewicza 32 / Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów  

74-400 Dębno  

do dnia 01.08.2006. do godz. 15:00  

Otwarcie ofert:  

w siedzibie zamawiającego j.w.  

01.08.2006. godz. 15:30  

11) termin związania ofertą  

okres 30 dni , tj. do dnia 2006.08.31  

____________________________________  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.doc 2006-07-14 14:03:26 30,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_MD.zip Po terminie otwarcia ofert 2006-07-14 14:03:26 31,4KB 111 razy
Wynik postępowania
1 OGLOSZENIE_O_WYNIKU_POSTEPOWANIA-MD.doc 2006-08-02 16:01:30 23,5KB
2 zmiana_ogloszenia_o_wynikach_postepowania.doc 2006-08-21 11:12:54 23,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piotrowska 14-07-2006 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2006 14:01