Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu


Dębno, 10.03.2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Przedmiot zamówienia:

Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2006 r.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

www.biblioteka.debno.com.pl

biblioteke@poczta.onet.pl

godziny urzędowania 7:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) osobiście w siedzibie zamawiającego - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w godz. 7:00 - 15:00;

b) drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym

c) drogą elektroniczną ze stron internetowych www.biblioteka.debno.com.pl, http://bip.biblioteka.debno.com.pl/

d) cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- nowości i wznowienia z zakresu literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży, literatury popularnonaukowej i naukowej ( w tym wydawnictw uczelnianych), ze szczególnym uwzględnieniem literatury fachowej dla bibliotek, literatury prawniczej, ekonomicznej, informatycznej oraz wydawnictw regionalnych (region Pomorza Zachodniego)

kod CPV 22.11.30.00 - Książki biblioteczne

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 08.12.2006

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) spełnianie wymogów art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokument wymagany - oświadczenie;

b) spełnianie pozostałych wymogów SIWZ

8) Informacja na temat wadium:

zamawiający odstępuje od pobierania wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga |

---------------------------------------------------------------------------

|Upust od ceny katalogowej | 60 |

---------------------------------------------------------------------------

|Ilość wydawnictw, z którymi współpracuje

oferent (zał. nr do oferty) | 20 |

---------------------------------------------------------------------------

|Termin dostawy | 20 |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 32 / Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

74-400 Dębno

do dnia 2006.03.28 do godz. 11:00

Otwarcie ofert:

w siedzibie zamawiającego j.w.

2006.03.28 godz. 11:30

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2004.04.27

____________________________________

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piotrowska 10-03-2006 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-03-2006 15:13