Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2007 r.

 

Dębno, 05.02.2007 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Przedmiot zamówienia:

Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2007 r.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

www.biblioteka.debno.com.pl

biblioteke@poczta.onet.pl

godziny urzędowania 7:00 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) osobiście w siedzibie zamawiającego - Dział Gromadzenia i Opracowania

Zbiorów w godz. 7:00 - 15:00;

b) drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym

c) drogą elektroniczną ze stron internetowych www.biblioteka.debno.com.pl,

http://bip.biblioteka.debno.com.pl/

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem

informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- nowości i wznowienia z zakresu literatury pięknej, literatury dla dzieci i

młodzieży, literatury popularnonaukowej i naukowej (w tym wydawnictw

uczelnianych), ze szczególnym uwzględnieniem literatury fachowej dla bibliotek,

literatury prawniczej, ekonomicznej, informatycznej oraz wydawnictw

regionalnych (region Pomorza Zachodniego)

 

kod CPV 22.11.30.00 - Książki biblioteczne

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

od dnia podpisania umowy do 14.12.2007

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków:

a) spełnianie wymogów art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -

dokument wymagany - oświadczenie;

b) spełnianie pozostałych wymogów SIWZ

 

8) Informacja na temat wadium:

zamawiający odstępuje od pobierania wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium | Waga |

---------------------------------------------------------------------------

Upust od ceny katalogowej | 60 |

---------------------------------------------------------------------------

Ilość wydawnictw, z którymi współpracuje

oferent | 20 |

---------------------------------------------------------------------------

Termin dostawy | 20 |

---------------------------------------------------------------------------

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 32 / Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

74-400 Dębno

do dnia 2007.02.26 do godz. 11:00

 

11) Otwarcie ofert:

w siedzibie zamawiającego j.w.

2007.02.26 godz. 11:30

12) Termin związania ofertą:

okres 30 dni , tj. do dnia 2007.03.28  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_oszenie-ksia_ki.doc 2007-02-07 13:07:28 42KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-ksiazki.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-02-07 13:07:28 82,5KB 157 razy
2 zalacznik_nr_1_do_SIWZ____formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-02-07 13:13:53 23KB 137 razy
3 ogolne_warunki_umowy_zal_nr2.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-02-07 13:14:04 41KB 139 razy
4 ZAlaCZNIK_NR_3_DO_SIWZ_o_w..doc Po terminie otwarcia ofert 2007-02-07 13:14:15 37KB 145 razy
5 zalacznik_nr_4_do_SIWZ____wydawnictwa.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-02-07 13:14:29 51KB 145 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie-wynik.doc 2007-02-28 13:01:40 26,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piotrowska 07-02-2007 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Piotrowska 28-02-2007 13:01