Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Dębno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Debnie w 2008r.

Dębno, dz. 3.03.2008r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Przedmiot zamówienia:

Dostawa książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie w 2008 r.  

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

www.biblioteka.debno.com.pl

biblioteke@poczta.onet.pl

godziny urzędowania 7:00 - 15:00  

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) osobiście w siedzibie zamawiającego - Dział Gromadzenia i Opracowania

Zbiorów w godz. 7:00 - 15:00;

b) drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym

c) drogą elektroniczną ze stron internetowych www.biblioteka.debno.com.pl,

http://bip.biblioteka.debno.com.pl/  

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem

informacji o możliwości składania ofert częściowych:

- nowości i wznowienia z zakresu literatury pięknej, literatury dla dzieci i

młodzieży, literatury popularnonaukowej i naukowej (w tym wydawnictw

uczelnianych), ze szczególnym uwzględnieniem literatury fachowej dla bibliotek,

literatury prawniczej, ekonomicznej, informatycznej oraz wydawnictw

regionalnych (region Pomorza Zachodniego)  

kod CPV 22.11.30.00 - Książki biblioteczne

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych  

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

6) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

od dnia podpisania umowy do 20.12.2008r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków:

a) spełnianie wymogów art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -

dokument wymagany - oświadczenie;

b) spełnianie pozostałych wymogów SIWZ  

8) Informacja na temat wadium:

zamawiający odstępuje od pobierania wadium  

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium | Waga |

---------------------------------------------------------------------------

Upust od ceny hurtowej | 60 |

---------------------------------------------------------------------------

Ilość wydawnictw, z którymi współpracuje

oferent | 20 |

---------------------------------------------------------------------------

Termin dostawy | 20 |

---------------------------------------------------------------------------  

10) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Mickiewicza 32 / Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

74-400 Dębno

do dnia 17.03.2008r. do godz. 12.00  

11) Otwarcie ofert:

w siedzibie zamawiającego j.w.

17.03.2008r. godz. 12.30

12) Termin związania ofertą:

okres 30 dni , tj. do dnia 16.04.2008r.  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2008-03-03 12:35:15 41,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:35:15 88KB 157 razy
2 FORMULARZ_OFERTOWY.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:35:27 27,7KB 84 razy
3 zal_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:35:37 40,2KB 90 razy
4 ZAL_NR_3_DO_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:35:46 37,7KB 77 razy
5 zal_nr_4_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-03-03 12:35:55 51,2KB 90 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc 2008-03-17 16:06:08 26,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Trzciński 03-03-2008 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Michał Trzciński 17-03-2008 16:06